Information omkring dit medlemskab

Hvordan vil dette påvirke mig som medlem? Vil SATS’ tilbud og service ændre sig?  

Du vil ikke opleve nogen mærkbar forskel, da personalet som udgangspunkt fortsætter i centret.

Hvilke centre er blevet solgt?

SATS Nyborgvej
SATS Vogterhus
SATS Svendborg
SATS Broen
SATS Strandbytorv
SATS Bispensgade
SATS Frisko
SATS Risskov
SATS Viby

Hvorfor sælger SATS de 9 centre?

Som et led i at styrke SATS' position i København og Nordsjælland har vi solgt ni SATS centre i Jylland og Fyn til fitnesskæden Fitness 1.

Hvilke data giver SATS til Fitness 1 – og må vi det?

SATS har overført dit medlemskab til Fitness 1 ved at give ikke-personfølsomme data til dem. Dette er: medlemsnummer, navn, adresse, postnr. + by samt mail og telefonnummer.

Overførslen af disse er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens bestemmelser jf. SATS’ advokat.

Hvordan er jeg blevet orienteret om lukningen?

Via mail/SMS: Du har enten modtaget en mail eller SMS den 17. juni 2020. Tjek gerne spammappe, hvis den ikke er modtaget.

Via opslag i centeret: Der er sat opslag op i centret, ligesom der er information på centerets side på hjemmesiden.

Bliver jeg, som har et forudbetalt medlemskab, overført til Fitness 1?

Ja, medlemmer som har forudbetalt for en periode fx et årsmedlemskab er automatisk blevet overført til Fitness 1. De kan træne i Fitness 1 indtil deres forudbetalte periode udløber. Derefter kan de forny deres medlemskab hos Fitness 1.

Hvad sker der med min betaling?

Betaling for juni måned bliver opkrævet fra SATS, som den plejer og til samme pris.
Dit medlemskab er fra 1. juli overgået til Fitness1 og alt kommunikation går nu gennem dem.

Er din betalingen tilmeldt betalingsservice, vil betalingen for juli måned blive trukket af SATS, helt som den plejer og til samme pris. Du skal derfor ikke afvise sin betaling for juli måned.
Nu hvor du er overgået til Fitness 1, skal du oprette en ny betalingsaftale. Du kan tilmelde dig i centeret fra 15. juli 2020. Du får også et tilsendt et login på mail, så du selv kan indtaste dine kortoplysninger.

Skal jeg afvise min betaling for juli?

Du skal ikke afvise betalingen i juli.

Hvornår bliver første opkrævning fra fitness1?

Første trækning fra Fitness 1 bliver 1. august 2020, som dækker over betaling for august måned.

Skal man have oprettet ny betalingsaftale?

Alle medlemmer skal have oprettet en ny DIBS betalingsaftale inden den 20. juli 2020. DIBS opkræves i modsætning til Nets via kreditkort. Fitness1 sender et tilmeldingslink i starten af juli pr. mail, her kan du selv indtaste sine kortoplysninger. Fra den 15. juli 2020 kan det også gøres i centeret.

Hvordan bliver prisen på mit medlemskab?

Hvis du er medlem i et af de centre, der er overgået til Fitness 1 den 1. juli 2020, vil SATS ikke ændre prisen på dit medlemskab inden datoen for overtagelse. Du vil i starten af juli modtage yderligere information om dit nye medlemskab fra Fitness 1.

Hvis du ikke er medlem i disse centre, vil dit medlemskab ikke ændre sig.

Hvor længe kan jeg træne i SATS?

Er du medlem i SATS i Jylland eller på Fyn vil du kunne træne i vores øvrige centre til og med den 31. august 2020. Ønsker du dette, skal du beholde dit medlemskort/app og bruge det som normalt, når du besøger et SATS center. Melder du dig ud, kan du ikke benytte dig af denne mulighed.

Mit medlemskab er i bero, fortsætter det?

Ja, din beroperiode er blevet overført til Fitness 1.

Hvad hvis jeg ikke ønsker at forsætte min træning i Fitness 1?

Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab hos Fitness 1, skal du kontakte Fitness 1 og meddele sin opsigelse.

Jeg ønsker at fortsætte mit medlemskab hos SATS, hvad skal jeg gøre?

Da vores centre er blevet overført til Fitness1 den 1. juli 2020, skal du kontakte Fitness 1 og meddele sin opsigelse for derefter at melde dig ind i SATS påny. Lige nu får du fri oprettelse og gratis træning i 2 måneder.

Hvad sker der med mit tilvalg? (Diamond, Squash, Håndklæde + vand)

Bemærk at Fitness1 ikke udbyder tilvalg såsom Diamond, Squash og håndklæde + vand, og du vil derfor ikke blive opkrævet for denne ydelse fra 1. juli 2020.

Hvad sker der med min personlig træning på PBS?

Det er desværre ikke muligt at videreføre din aftale om betaling af personlig træning via betalingsservice, hvorfor denne er ophørt pr. 30. juni 2020. Din aftale med personlig træning kan sagtens forsætte, du kan bare ikke betale via betalingsservice, som du har kunnet hidtil.

Du vil få yderligere information om personlig træning hos Fitness 1.

Hvad sker der med mine PT-klip?

Alle udestående PT-klip er blevet overført til Fitness1 pr. 30. juni 2020 i forbindelse med overdragelsen. 

Kompensation fra 12. marts -10. juni:

Hvad med de 2 måneder jeg har givet til en ven? Bliver vennen overført til Fitness1 og kan vennen stadig træne i SATS?

Ja din ven er også blevet overført til Fitness 1, såfremt stamcenter er ét af de ni centre som er solgt, og det vil fortsat være muligt at træne i alle SATS centre frem til udgangen af august.

Jeg har valgt et gavekort, hvornår skal jeg senest bruge det?

Gavekortet er blevet overført til Fitness1 pr. 1. juli 2020. Du kan derfor bruge gavekortet i dit Fitness1 center efter deres retningslinjer. 

Jeg kan ikke nå at bruge mit gavekort, hvad sker der så?

Hvis du har et tilgodehavende hos os ved udgangen af juni, er dette blevet overført, så du kan bruge beløbet hos Fitness 1.