Kim Staal Christensen

Kim Staal Christensen

Jeg ser på træning og progression med en videnskabelig tilgang med det formål, at skabe den bedste strategi for at opnå dit mål. Vejen til kontinuitet finder vi sammen.

Kontakt: kim.staal.christiensen@sats.com

Ud fra en kombination af 10 års trænings-erfaring og en bachelorgrad i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet er fundamentet lagt til, at vi kan opbygge et realistisk træningsforløb, som netop opfylder dine behov og målsætninger.

Grunduddannelse: 

  • Bachelor in Sports Science and Health / Bachelor i Idræt og Sundhed. (180 ECTS)

Key words: 

  • Strength training
  • Hypertrophy training
  • Weight loss
  • Functional training
  • Health optimization

Spørgsmål til PT'en:

What are your favorite exercises?
Squat – Deadlift – Benchpress.

What do you enjoy doing in your spare time?
Being social with friends and family.

What do you love about your profession?
I love my profession because its also a big hobby of mine to optimize health and conditioning, using the latest science combined with personal experiences.

Vores udvalg